Løvens målgruppe: Uledsagede flygtninge -børn og unge.
Der er i øjeblikket 1 ledig plads på opholdsstedet.
Opholdsstedet Løven er godkendt til ialt 12 pladser til børn-unge i alderen 12 - 23 år. De 2 af pladserne er mhb på  §107 anbringelser i efterværn.
 
 
 
 
Vi arbejder ud fra en relations- og anerkendende pædagogik, hvor en af grundstenene er respekt for hinanden og for det samfund vi lever i. 
Hvert enkelt barn og ung er et unikt menneske, der har krav på at få den omsorg, indflydelse, anerkendelse og opdragelse, der er afgørende for personlig udfoldelse og udvikling.
På den måde behandler vi alle 'vores' børn-unge ens -ved at behandle dem forskelligt, ifh.t den enkeltes personlighed, historie og behov.

Opholdsstedet Løven har eksisteret siden 2011 og er specialiseret i pædagogisk behandlingsarbejde og integration af målgruppen, uledsagede flygtningebørn- og unge. Vi er godkendt af det nye Social Tilsyn Fredriksberg til at modtage 12 børn/unge mellem 12-23 år, med og uden opholdstilladelse.

Som bekendt er uledsagede flygtningebørn -og unge, en særlig sårbar gruppe med væsentlige behov for omsorg og støtte.

Med udgangspunkt i, at vores målgruppe ikke har kendskab til anbringelse på institutioner, udover deres ophold i Dansk Røde Kors asylcentre og dertil det faktum, at de er alene i Danmark uden familie eller andre nære relationer, tilstræber vi, at rammerne på Løven er så familie lignende som muligt. Derfor er vores hus og de indskrevne børn/unge, opdelt i 2 ”familie grupper” som er hjemme lige indrettet, og med et tilknyttet fast team af pædagogiske medarbejdere. Hvert barn/ung tildeles en primær- og en sekundær pædagog ved indskrivning.

Målet med enhver anbringelse på Løven er, at klæde den enkelte på, til at mestre livet på egen hånd i Danmark. Formålet er at udrede og behandle psykosociale vanskeligheder som kan hæmme integrationsprocessen og den personlige udvikling. Vi introducere og indvier den enkelte til det Danske samfund, bla. kultur, normer, værdier, lovgivning og ikke mindst sprog. Vi fokusere på den enkeltes ressourcer og kompetencer og få dem i spil i så høj grad som muligt, i processen med at (gen)opbygge identitet.

 

 

 

Opret indlæg i gæstebog

Opholdsstedet Løven - Lindevej 16, 4300 Holbæk - Telefon.: +45 60 55 70 22 - E-mail: info@loeven-ung.dk

2013 © by ((( loeven-ung.dk )))

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk